Msza Święta inauguracyjna etap diecezjalny Synodu Biskupów o synodalności i przygotowanie do Synodu Archidiecezji Przemyskiej.

17 października we wszystkich diecezjach świata ruszył „proces synodalny”, który zainicjowali lokalni biskupi (faza diecezjalna). Celem tej fazy, która potrwa do wiosny przyszłego roku, mają być „konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych”. Po zebraniu wszystkich opinii Synod Biskupów w październiku 2022 roku rozpocznie „fazę kontynentalną”, podczas której ma powstać finalny dokument. Trzecim etapem będzie Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Kard. Grech zapewniał, że „nie chodzi o demokrację czy jakiś populizm, lecz o realizację pradawnej zasady, że pod dyskusję wszystkich powinno zostać poddane to, co dotyczy wszystkich”.
W „Dokumencie przygotowawczym na XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów”, opublikowanym 7 września br., papież Franciszek zachęca cały Kościół do „refleksji nad tematem decydującym dla Jego życia i misji: właśnie tej drogi synodalności Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”, która następuje w ślad za „odnową” Kościoła, zaproponowaną przez Sobór Watykański II i jest zarówno darem, jak i zadaniem: idąc razem i zastanawiając się razem nad przebytą drogą, Kościół będzie mógł uczyć się poprzez swoje doświadczenie, które procesy mogą Mu pomóc żyć w komunii, osiągnąć uczestnictwo, otworzyć się na misję. Nasze „podróżowanie razem” jest bowiem tym, co najskuteczniej urzeczywistnia i ukazuje naturę Kościoła jako pielgrzymującego i misyjnego Ludu Bożego”. Papież chce, by w trakcie „podróżowania razem” przez najbliższe lata ustalić, „do jakich kroków zachęca nas Duch, by wzrastać jako Kościół synodalny”. Powinniśmy pozostać „otwarci na niespodzianki”, by uruchomiony przez Niego „dynamizm” pomógł „zbierać niektóre owoce nawrócenia synodalnego, które będzie stopniowo dojrzewać”. Ma to „poprawić jakość życia kościelnego i realizację misji ewangelizacyjnej”.

W naszej katedrze Msza Święta inauguracyjna etap diecezjalny Biskupów o Synodalności została odprawiona o godz. 18.00, której przewodniczył Ks. Abp Adam Szal, koncelebrował Ks. Abp Józef Michalik i kapłani z miasta Przemyśla. Homilię wygłosił Metropolita Przemyski, w której wyjaśnił znaczenie i sens Synodu.
We Mszy Świętej uczestniczyli wierni biorący udział w procesji różańcowej pokutno-wynagradzającej, która odbyła się w tym dniu w naszym mieście.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb