Projekty UE

Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego i zabezpieczenie zabytkowej Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu oraz odtworzenie i udostępnienie zabytkowej rotundy romańskiej, znajdującej się w podziemiach bazyliki, na cele turystyczne i ekspozycyjne.

Cel ten zostanie zrealizowany m.in. poprzez:

  • remont elewacji zewnętrznej Bazyliki Archikatedralnej,
  • odtworzenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie zabytkowej rotundy,
  • konserwację zabytków ruchomych,
  • przygotowanie ekspozycji historycznej.

Rezultatem projektu będzie wzrost liczby osób odwiedzających wynikający przede wszystkim z faktu udostępnienia nowego obiektu – Rotundy św. Mikołaja, jako nowej atrakcji turystycznej regionu. Będzie to pierwszy taki obiekt z epoki wczesno romańskiej, udostępniony dla turystów w województwie podkarpackim.

Wartość projektu
: 3 255 691,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 757 562,34 PLN


Remont hełmu – wymiana więźby dachowej oraz remont i konserwacja wieży archikatedralnej w Przemyślu celem udostępnienia turystom

Parafia Archikatedralna w Przemyślu pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zrealizowała projekt pn.:

„Remont hełmu – wymiana więźby dachowej oraz remont i konserwacja wieży archikatedralnej w Przemyślu celem udostępnienia turystom”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Całkowita wartość projektu: 3 278 302,12 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 764 265,23 PLN

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb