Spowiedź

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty istnieje codziennie. W dni powszednie i w niedzielę spowiedź odbywa się w trakcie Mszą św. Spowiedź jest możliwa także w każdy pierwszy piątek podczas Mszy Świętych porannych oraz od godziny 16.00 do 18.30.

Dodatkowo od poniedziałku do soboty spowiedź od godziny 15.30 do 17.30. (Wyjątki to święta i uroczystości).

Dwa razy w roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, organizowana jest spowiedź dla całej wspólnoty parafialnej. W tych przypadkach odbywa się ona zgodnie z ogłoszeniem.

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Warto o tych warunkach pamiętać, gdyż penitenci nie zawsze właściwie je rozumieją oraz często pomijają w przygotowaniu i przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat sakramentu pokuty:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1420-1498.

Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 959-997

Data
4.09.2023r.
5.09.2023r.
6.09.2023r.
7.09.2023r.
8.09.2023r.
9.09.2023r.
11.09.2023r.
12.09.2023r.
13.09.2023r.
14.09.2023r.
15.09.2023r.
16.09.2023r.
18.09.2023r.
19.09.2023r.
20.09.2023r.
21.09.2023r.
22.09.2023r.
23.09.2023r.
25.09.2023r.
26.09.2023r.
27.09.2023r.
28.09.2023r.
29.09.2023r.
30.09.2023r.
2.10.2023r.
3.10.2023r.
4.10.2023r.
5.10.2023r.
7.10.2023r.
9.10.2023r.
10.10.2023r.
11.10.2023r.
12.10.2023r.
13.10.2023r.
14.10.2023r.
16.10.2023r.
17.10.2023r.
18.10.2023r.
19.10.2023r.
20.10.2023r.
21.10.2023r.
23.10.2023r.
24.10.2023r.
25.10.2023r.
26.10.2023r.
27.10.2023r.
28.10.2023r.
30.10.2023r.
31.10.2023r.
4.11.2023r.
6.11.2023r.
7.11.2023r.
8.11.2023r.
9.11.2023r.
10.11.2023r.
13.11.2023r.
14.11.2023r.
15.11.2023r.
16.11.2023r.
17.11.2023r.
18.11.2023r.
20.11.2023r.
21.11.2023r.
22.11.2023r.
23.11.2023r.
24.11.2023r.
25.11.2023r.
27.11.2023r.
28.11.2023r.
29.11.2023r.
30.11.2023r.
2.12.2023r.
4.12.2023r.
5.12.2023r.
6.12.2023r.
7.12.2023r.
8.12.2023r.
9.12.2023r.
11.12.2023r.
12.12.2023r.
13.12.2023r.
14.12.2023r.
15.12.2023r.
16.12.2023r.
22.01.2024r.
23.01.2024r.
24.01.2024r.
25.01.2024r.
26.01.2024r.
27.01.2024r.
29.01.2024r.
30.01.2024r.
31.01.2024r.
1.02.2024r.
3.02.2024r.
5.02.2024r.
6.02.2024r.
7.02.2024r.
8.02.2024r.
9.02.2024r.
10.02.2024r.
12.02.2024r.
13.02.2024r.
15.02.2024r.
16.02.2024r.
17.02.2024r.
19.02.2024r.
20.02.2024r.
21.02.2024r.
22.02.2024r.
23.02.2024r.
24.02.2024r.
26.02.2024r.
27.02.2024r.
28.02.2024r.
29.02.2024r.
2.03.2024r.
4.03.2024r.
5.03.2024r.
6.03.2024r.
7.03.2024r.
8.03.2024r.
9.03.2024r.
11.03.2024r.
12.03.2024r.
13.03.2024r.
14.03.2024r.
15.03.2024r.
16.03.2024r.
2.04.2024r.
3.04.2024r.
4.04.2024r.
6.04.2024r.
8.04.2024r.
9.04.2024r.
10.04.2024r.
11.04.2024r.
12.04.2024r.
13.04.2024r.
15.04.2024r.
16.04.2024r.
17.04.2024r.
18.04.2024r.
19.04.2024r.
20.04.2024r.
22.04.2024r.
23.04.2024r.
24.04.2024r.
25.04.2024r.
26.04.2024r.
27.04.2024r.
29.04.2024r.
30.04.2024r.
6.05.2024r.
7.05.2024r.
8.05.2024r.
9.05.2024r.
10.05.2024r.
11.05.2024r.
13.05.2024r.
14.05.2024r.
15.05.2024r.
16.05.2024r.
17.05.2024r.
18.05.2024r.
21.05.2024r.
22.05.2024r.
23.05.2024r.
24.05.2024r.
25.05.2024r.
27.05.2024r.
28.05.2024r.
29.05.2024r.
31.05.2024r.
1.06.2024r.
3.06.2024r.
4.06.2024r.
5.06.2024r.
6.06.2024r.
8.06.2024r.
10.06.2024r.
11.06.2024r.
12.06.2024r.
13.06.2024r.
14.06.2024r.
15.06.2024r.
17.06.2024r.
18.06.2024r.
19.06.2024r.
20.06.2024r.
21.06.2024r.
22.06.2024r.
24.06.2024r.
25.06.2024r.
26.06.2024r.
27.06.2024r.
28.06.2024r.
29.06.2024r.
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb