Małżeństwo

Narzeczeni, zamierzający zawrzeć sakrament małżeństwa w Katedrze, powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. (Sam termin można rezerwować wcześnie, wyłącznie osobiście, w Kancelarii Parafialnej).

Prawo Kanoniczne precyzuje, że tzw. protokół przedmałżeński należy sporządzić w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W przypadku chęci zawarcia sakramentu poza parafią narzeczonej lub narzeczonego potrzebna pisemna zgoda proboszcza narzeczonego lub narzeczonej na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i udzielenie sakramentu w innej parafii.

Do spisania protokołu narzeczeni powinni mieć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • świadectwo chrztu (dokument ważny 6 miesięcy),
  • świadectwo bierzmowania,
  • dokumenty z USC (dokument ważny 6 miesięcy),
  • świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej (gimnazjum) i szkoły średniej,
  • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. „kurs przedmałżeński”) oraz przedślubnej (poradnia rodzinna),
  • znajomość podstawowych prawd wiary (mały katechizm).

PROTOKÓŁ PRZEDMAŁŻEŃSKI pozwala stwierdzić, że nie ma przeszkód kanonicznych lub osobowych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wtedy również narzeczeni deklarują się co do sposobu zawarcia małżeństwa (ślub konkordatowy). Otrzymują również informacje co do dalszych działań (spowiedź, zapowiedzi, termin drugiego spotkania, świadkowie, itp.)

POUCZENIE LITURGICZNE NARZECZONYCH

Data i godzina zostaje ustalona indywidulnie z narzeczonymi.

FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE

Fotograf i kamerzysta musi posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie dla fotografów i kamerzystów liturgicznych. Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić z duszpasterzem. W świątyni obowiązuje zakaz używania dronów.

WYSTRÓJ KOŚCIOŁA

Wystrojem zajmuje się w naszej parafii Siostra zakrystianka. Z nią należy ustalać odpowiednio wcześniej wszelkie kwestie związane z dekorowaniem Katedry na ceremonie ślubne (kontakt do Siostry otrzymuje się w Kancelarii Parafialnej).

MUZYKA LITURGICZNA

Za muzykę odpowiedzialny jest organista. Instrumentaliści oraz wokaliści śpiewający podczas ślubu muszą być uzgodnieni z organistą, a repertuar przez nich wykonywany, podany przynajmniej tydzień przed planowanym ślubem. Instrumentalnie można wykonywać utwory religijne, adekwatne do danej części Mszy Świętej, natomiast wokalnie można wykonywać tylko pieśni znajdujące się w zatwierdzonych śpiewnikach. Zabrania się wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych, których muzyka często posiada charakter świecki. Wszystkie zaś udziwnienia, szukanie poklasku i oryginalności, wykonywanie utworów nieliturgicznych – świeckich są zakazane (np. Hallelujah Leonarda Cohena, Oceany, Kiedy fale mórz (Schowaj mnie), Unoszę wzrok, Nic nie musisz mówić nic, Ty tylko mnie poprowadź (Gdy drogi pomyli los zły), W cieniu Twoich rąk).

Ave Maria oraz inne pieśni maryjne mogą być wykonane po błogosławieństwie, podczas modlitwy Młodej Pary przed figurą Matki Bożej Jackowej.

Propozycje pieśni, które mogą być wykonane podczas Mszy Świętej: Pod Twą obronę, Kto się w opiekę, Głoś imię Pana, Ojcze z niebios, Za rękę weź mnie, Panie, Być bliżej Ciebie chcę, Pragnę miłością Twą, Ubi caritas, Pan jest mocą swojego ludu, Złącz Panie miłujących Cię, Gdzie miłość wzajemna i dobroć, Przykazanie nowe, O Panie Ty nam dajesz, Zbliżam się w pokorze oraz inne pieśni znajdujące się w Śpiewniku Siedleckiego oraz Exultate Deo.

ŻYCZENIA

Świątynia nie jest miejscem przyjmowania życzeń po ślubie.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb