Małżeństwo

NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ NA 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM TERMINEM ŚLUBU

(sam termin można uzgodnić dużo wcześniej)

Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu/ważne 6 miesięcy od daty wystawienia/lub świadectwo bierzmowania, gdy nie ma takiej adnotacji
 • dowód osobisty
 • ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy lub odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny
 • znać rok i parafię przyjęcia I Komunii Świętej
 • pozwolenie jednego z proboszczów, gdy narzeczeni pochodzą z poza parafii Archikatedralnej, na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „LICENCJA”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie z USC (w 3 egz.) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego,
 • aktualne świadectwo chrztu (tzw. świeżej daty nie starsze niż 6 miesięcy),
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
 • w przypadku wdowców akt zgonu małżonka,
 • świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej i/lub Świadectwo ukończenia lekcji religii rzymskokatolickiej na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

 • dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,
 • ukończenia katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa,
 • trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb