Grupy parafialne

Opiekun:
Ks. Mieczysław Rusin – Proboszcz

Miejsce spotkań:
Katedra

Termin spotkań:
każda pierwsza niedziela miesiąca, godzina 17.00

Opiekun – Asystent Oddziału:
Ks. Mieczysław Rusin – Proboszcz

Miejsce spotkań:
sala na plebanii

Termin spotkań:
każda druga środa miesiąca, godzina 19.00

1. Wracamy do służby!

2. Porządek w Szafach

3. Ustanawiamy Grupowego – najstarszy ministrant  w grupie on wpisuje punkty / gdy nie ma lektora/ i dba o porządek w szafie. 

Grupowy I- CZYŻOWSKI RAFAŁ- PONIEDZIAŁEK WIECZÓR

Grupowy  II- BULANDA SZYMON – WTOREK WIECZÓR

Grupowy III- CICHOŃSKI KRZYSZTOF – ŚRODA WIECZÓR

Grupowy IV- BARYŁA SZYMON- CZWARTEK WIECZÓR

Grupowy V- DOPART JAKUB- PIĄTEK WIECZÓR

Grupowy VI- WALCZYSZEWSKI KAROL

4. Lektorzy – Odczytuje lekcje dyżur- Według porządku w grupie – sprawuje opiekę nad grupą.

5. Szkoła ceremoniarza ZGŁASZAMY CHETNYCH DO KS. PIOTRA

6. Ceremoniarze- Odpowiedzialni za porządek liturgii. Suma uroczysta z ogniem i świecami. /Zawsze/ wybrać sobie dzień w którym będziemy pełnić dyżur.

7. Prośba do starszych ministrantów o zachętę i przyprowadzenie nowych kandydatów.

8. TRADYCYJNIE za sumienne chodzenie będą nagrody Ministranta miesiąca. Piłka lub wyjazd na basen 1 godz.  Nagroda dla najlepszego /Kandydata Ministranta / i Lektora Ceremoniarza/

Nagrody do wyboru ustalamy sami.• Pierwsza nagroda zostanie wręczona 30 PAŹDZIERNIKA FIFA 22 XBOX.• Nagroda dla kogoś  kto zwerbuje kolegę do służenia – Basen lub piłka.

9. Ministranci Nasze spódnice i komże otrzymają wieszak – każdy dba o swój strój. Za porządek w szafie odpowiedzialny – Grupowy. 

10. Zapoznać się z godzinami dyżurów i punktacja. Przed nami Kolędą nie prześpij tego czasu bo inni cię wyprzedzą.

11. Nr telefonów KONTAKTOWYCH ZAPISUJEMY W TABELI DYŻURÓW W ZAKRYSTII 

ZBIÓRKI ​   LSO 

Kandydaci na ministrantów, ministranci

(sobota, godzina 9.00)

Lektorzy i Ceremoniarze

(sobota, godzina 9.30)

Obecność na zbiórce obowiązkowa !!!

POZDROWIENIE – MINISTRANTA I LEKTORA

✓ KRÓLUJ NAM CHRYSTE ​​ZAWSZE I WSZĘDZIE.

✓ NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUSNA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

✓ SZCZĘŚĆ BOŻE​, SZCZĘŚĆ BOŻE.

RAM

Spotkania odbywają się w środy. Rozpoczynają się uczestnictwem w Mszy Świętej, następnie spotkanie w salce na plebanii.

Opiekun: Ks. Krzysztof Majder

Temat roczny: „PERŁY BIBLII – ANALIZA WYBRANYCH NAJBARDZIEJ REPREZENTATYWNYCH FRAGMENTÓW STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU”SPOTKANIA W PONIEDZIAŁKI

/średnio co 2 tygodnie/ w salce na plebanii:

 L.p. DataL.p. Data 
19 września 20191027 stycznia 2020 
216 września 20191110 lutego 2020 
330 września 2019 1224 lutego 2020 
414 października 2019139 marca 2020
528 października 201914 23 marca 2020
64 listopada 2019156 kwietnia 2020 
9 listopada 2019 – Kongres Biblijny1620 kwietnia 2020
718 listopada 2019 174 maja 2020
82 grudnia 20191818 maja 2020
6-8 grudnia 2019 – Zboiska: Rekolekcje Biblijne, ks. dr hab. Dariusz Dziadosz19 1 czerwca 2020 
916 grudnia 2019 20 1 czerwca 2020 

UWAGA: NA SPOTKANIA PRZYNOSIMY PISMO ŚWIĘTE, NOTATNIK I DŁUGOPIS. TERMINY SPOTKAŃ SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE, DLATEGO PROSIMY SPRAWDZAĆ OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE/STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII.

Opiekun:
ks. Piotr Obłaski

Miejsce spotkań:
plebania

Termin spotkań:
I piątek, godzina 19.00

Opiekun:
ks. Piotr Obłaski

Miejsce spotkań:
plebania

Termin spotkań:
I piątek, godzina 19.00

DOMOWY KOŚCIÓŁ – GAŁĄŹ RODZINNA RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE.
REALIZUJE DOJRZAŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKĄ PRZEZ BYCIE DAREM DLA DRUGIEJ OSOBY W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE.

HASŁO ROKU 2015-2016: „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”


Historia Ruchu:
Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Członkowie Domowego Kościoła:
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym”(Humane vite,26).

Duchowość:
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza Eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Krąg:
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

 • przygotowanie do spotkania: dzielenie się życiem przy „herbacie i kawie”
 • część biblijna: dzielenie się Słowem Bożym,
 • część modlitewna zakończona tajemnicą różańca,
 • część formacyjna: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu.

Rekolekcje:
Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

KRĘGI DK W NASZEJ PARAFII:

I Krąg:
Patronem kręgu jest Święty o. Pio
Opiekun: ks. Jacek Wilkos

II Krąg:
Patronem kręgu jest Święty Jan Paweł II
Opiekun: ks. Piotr Obłaski

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym 2021/2022 grupy Ruchu Światło-Życie. Rozpocznie się ono 8(piątek).IX.2021r. Mszą Świętą o godz. 18.00 w katedrze, a następnie spotkanie w salce na plebanii.

Zaproszenie kierujemy do uczniów od klas VII Szkoły Podstawowej oraz uczniów Szkół Średnich.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb