Kancelaria Parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku:

w godz. 16.00 – 17.30
oraz we wtorki i soboty
w godz. 9.00 – 10.30

z wyjątkiem
niedziel, uroczystości i świąt kościelnych i państwowych oraz pierwszych piątków miesiąca

tel. 16 678 27 66,
e-mail: proboszcz@katedra-przemysl.pl


WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • w przypadku chrztu z poza parafii Archikatedralnej, pisemna zgoda własnego Księdza Proboszcza na chrzest poza własną parafią.

BIERZMOWANIE

Każda druga sobota miesiąca, godzina: 12.00 

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie potwierdzające odbyte przygotowanie do sakramentu bierzmowania
 • wypełnione zaświadczenie do bierzmowania (puste miejsce przy ,,Szafarz bierzmowania”)


W wypadku braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów sakrament nie zostanie udzielony.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka
 • w przypadku dziecka z poza parafii Archikatedralnej pisemna zgoda własnego Księdza Proboszcza na I Komunię Świętą poza własną parafią.

MAŁŻEŃSTWO

NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ NA 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM TERMINEM ŚLUBU

(sam termin można uzgodnić dużo wcześniej)

 • świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu/ważne 3 miesiące od daty wystawienia/lub świadectwo bierzmowania, gdy nie ma takiej adnotacji
 • dowód osobisty
 • ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy lub odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny
 • znać rok i parafię przyjęcia I Komunii Świętej
 • pozwolenie jednego z proboszczów, gdy narzeczeni pochodzą z poza parafii Archikatedralnej, na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią, wystawia go tamtejszy proboszcz, lub jeśli w szpitalu, wystawia go kapelan szpitala)
 • w przypadku pogrzebu z poza parafii Archikatedralnej, pisemna zgoda własnego Księdza Proboszcza na pogrzeb poza parafią własną

Konferencja Episkopatu Polski w „Liście o obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji” precyzuje: „Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie”

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb