Matka Boża Jackowa

Cudowna statua, późnogotycka, alabastrowa, przedstawia Matkę Bożą siedzącą na srebrnym tronie. Na prawej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, które beztrosko bawi się paluszkiem u nogi i jednocześnie wpatruje się w piękną, tchnącą spokojem twarz Matki, na której lewej dłoni wspiera się otwarta księga.

Legenda głosi, że w roku 1240 do klasztoru OO. Dominikanów w Przemyślu przybył św. Jacek Odrowąż, który uchodząc z Kijowa przed Tatarami uniósł z sobą wspomnianą figurę Matki Najświętszej i zostawił ją w kościele zakonnym w Przemyślu.

Ponieważ w bazylice OO. Dominikanów w Krakowie znajduje się przeniesiona ze Lwowa figura, określana również mianem „Jackowej” rzeczą historyków będzie, rozstrzygnięcie kiedyś sporu, dla której figury nazwa ta jest bardziej właściwa.

Czczona przez wieki w kościele przemyskim figura Madonny Jackowej ogłoszona została „cudowną” przez biskupa Wacława Sierakowskiego – dekretem z 28 lipca 1760 roku – a papieskimi koronami uwieńczona 15 sierpnia 1766 roku przez Kanclerza Kapituły Katedralnej biskupa Ignacego Krzyżanowskiego w zastępstwie ówczesnego ordynariusza diecezji przemyskiej biskupa Walentego Wężyka.

Po kasacie józefińskiej kościoła i klasztoru dominikańskiego, przeniesiony został cudowny wizerunek Matki Boga do katedry przemyskiej w 1786 roku i umieszczono w prawym bocznym ołtarzu na przejściu z nawy do prezbiterium, gdzie do dzisiaj się znajduje, otoczony czcią i miłością wiernego ludu Przemyśla i okolicy, zwłaszcza w okresach kataklizmów, często w swych dziejach podlegał, szczególnie w czasie ostatnich dwóch wojen światowych. 25 czerwca 1941 roku spłonął od pocisków armatnich dach katedry, ale ocalało wnętrze z cudownym wizerunkiem. Dekretem papieskim z dnia 9 stycznia 1960 roku podniesiona została katedra przemyska do godności bazyliki mniejszej w 500-lecie rozpoczęcia jej budowy (1460).

NOWENNA KU CZCI MATKI BOŻEJ JACKOWEJ PANI PRZEMYSKIEJ

Pieśń „Panno Najświętsza”

1.      Panno Najświętsza w Grodzie naszym czczona,

Przez Sługę Twego Jacka tak wsławiona!

O jakże jesteś sercu memu bliska

Pani Przemyska, Pani Przemyska.

2.      Do Ciebie Matko biedne dzieci Twoje

Uciekamy się, otwórz łaski zdroje,

I zlej je na nas Przeczysta Dziewico,

Bogurodzico, Bogurodzico.

3.      Tyś nam obroną, we wszelkiej potrzebie.

Prosisz za nami Syna Twego w niebie.

Osłaniasz dzielnie tam u tronu Pana,

Niepokalana, Niepokalana.

4.      Za Twą opiekę dzięki Ci składamy,

Nie opuszczaj nas pokornie błagamy.

Bóg się zlituje na Twe możne słowo,

Polski Królowo, Polski Królowo.

5.      A po tym życiu zabierz nas do siebie,

Byśmy Cię wiecznie mogli chwalić w niebie.

O to prosimy my Twoi poddani,

Przemyska Pani, Przemyska Pani.

Modlitwa do Matki Bożej Jackowej

Bądź pozdrowiona Pani Przemyska, Matko czuła Królowo łaskawa ! Syn Twój rad był zasiadać na Twoich kolanach, Bo od wieków wybrał Ciebie, abyś Ty sama była Jego Tronem. Nikt bowiem z ludzi nie wywyższył Go bardziej, jak Ty – Święta, Służebnico Pańska, oddana Mu we wszystkim i zawsze. Maryjo, Niepokalana, chcemy z Tobą patrzeć na Jezusa i jak Ty mieć radość z Jego szczęścia. On przecież niczego bardziej nie pragnie, jak dawać pokój
 i radość tym, którzy wpatrzeni w Ciebie, Strażniczko Księgi, słowo Boże, składają na sercu, aby żyć według niego. Naucz nas, Matko Jackowa z miłością  adorować Pana dziś na ziemi, a kiedyś w niebie i uproś łaskę, o którą proszę…………

Pod Twoją obronę…

Matko Boża Jackowa,  módl się za nami.

Wspólne prośby

K.:    O Maryjo, Matko Chrystusowa, Pani Przemyska, która z taką czułością z tej figury na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twoich stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: pomagaj nam nieustannie.

 • Wielka Matko Boża,
 • Matko nasza najlepsza,
 • Matko świętej wytrwałości,
 • Umocnienie słabych,
 • Ucieczko uciśnionych,
 • Opatrzności ubogich,
 • Ratunku ginących grzeszników,
 • Nadziejo zrozpaczonych,
 • Strażniczko życia duchowego,
 • Opiekunko rodzin,
 • Przewodniczko pewna do nieba.

K:     Tyś naszą ucieczką, o Pani!

W:    Pomocą w uciskach i smutku!

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, za Matkę, dozwól, prosimy, abyśmy wzywając Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wezwania dziękczynne i błagania

O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie:

Dziękujemy Ci, Matko Pani Przemyska

 • za uzdrowionych z choroby,
 • za ocalonych z rozpaczy,
 • za podtrzymanych w zwątpieniu,
 • za wyzwolonych z mocy grzechu,
 • za wysłuchanych w błaganiu,
 • za litość nam okazaną,
 • za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

A teraz, o Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie: Błagamy Cię, Matko Pani Przemyska

 • za chorych, abyś ich uzdrowiła,
 • za strapionych, abyś im łzy otarła,
 • za sieroty i opuszczonych, abyś im była Matką,
 • za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła,
 • za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
 • za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
 • za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
 • za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
 • wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Odczytanie próśb i podziękowań…

Pieśń „Nasza Pani Przemyska”

1.         Przychodzimy dziś do Ciebie, my Twój wierny, polski lud,

Pobłogosław nasze życie, nasz codzienny znój i trud.

Ref.     Nasza Pani Przemyska w Twych dłoniach skarb Bożych łask.

Więc do Ciebie wołamy, Maryjo, prowadź nas!

2.         Pobłogosław nam rodziny, w swoje ręce weź ich los.

Stój na straży dnia każdego, wśród radości i wśród trosk.

3.         Pobłogosław i tych wiernych, którzy tu nie mogli przyjść,

Ale sercem są przy Tobie, pod Twym znakiem pragną żyć.

4.         Pobłogosław wszystkich chorych i w cierpieniu przy nich trwaj!

Spraw, niech pojmą jego wartość, nieść otuchę, pomoc daj!

5.         Spójrz i na tych, którzy Ciebie jako Matkę nie chcą znać.

Pomóż, by poznali Boga, naucz w świętej wierze trwać.

6.         Pobłogosław naszą ziemię, tych co nasz budują kraj.

Uproś Polsce Boży pokój, w trudnych chwilach pomoc daj!

Pod Twoją obronę…

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb