17. rocznica śmierci ks. bpa Stefana Moskwy

Podczas wieczornej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik modlono się o spokój duszy śp. ks. bpa Stefana Moskwy.

Biskup Moskwa urodził się we wsi Wola Mała k. Łańcuta. Po odbyciu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w 1959 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Konsekrowany na biskupa 8 stycznia 1984 r. Studiował m.in. w Instytucie Katolickim w Paryżu. Przez 10 lat był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1983 roku został nominowany biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej. Sakrę biskupią otrzymał 8 stycznia 1984 roku z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Biskup Stefan Moskwa pełnił też liczne funkcje w Konferencji Episkopatu Polski, był między innymi zastępcą przewodniczącego Komisji ds. Trzeźwości oraz członkiem komisji „Iustitia et Pax”. Zmarł 18 października 2004 w Przemyślu. 23 października 2004 został pochowany w grobowcu kapitulnym na miejscowym Cmentarzu Głównym.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb