Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

W sobotę 23 października – w przededniu liturgicznego wspomnienia bł. ks. Jana Balickiego – odbyła się pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom. Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ks. Abp Adam Szal, który wygłosił okolicznościowa homilię. Po Mszy Świętej przed Najświętszym Sakramentem duchowni i wierni świeccy modlili się przez wstawiennictwo bł. ks. Jana Balickiego o nowe, święte powołania kapłańskie oraz o potrzebne łaski dla osób realizujących już powołanie kapłańskie lub zakonne.

Celem Dzieła Pomocy Powołaniom jest niesienie pomocy powołaniom do kapłaństwa oraz do życia konsekrowanego w zgromadzeniach zakonnych i w świecie, cel ten jest realizowany przede wszystkim modlitwą o nowe i święte powołania oraz przez modlitewne towarzyszenie budzącym się powołaniom. Członkowie DPP modlą się także za kapłanów i osoby zakonne. Sposobem pomocy powołaniom są także różnego rodzaju ofiary duchowe składane w ramach dzieła, spośród nich na pierwszym miejscu mówimy o ofiarowanym Panu Bogu cierpieniu.

Jeśli DPP ma być wspólnotą ludzi „bliskich” Seminarium Duchownemu, to chyba trudno by było w niebie po Panu Jezusie i Matce Bożej znaleźć osobę bliższą przemyskiemu seminarium niż bł. ks. Jan Balicki. Kiedyś alumn, potem wykładowca, rektor i spowiednik seminarium.

Członkiem dzieła może zostać każdy ochrzczony. Po ukończeniu czternastego roku życia decyzję taką podejmuje się samodzielnie. Dzieci również mogą podejmować Dzieło po wcześniejszym porozumieniu się z osobą dorosłą: rodzicem, krewnym lub duszpasterzem. W celu włączenia się do wspólnoty DPP należy podjąć lub kontynuować w jego ramach modlitwę w intencjach powołanych. Włączając się do dzieła deklaruje się rodzaj zobowiązania (np. modlitwa: uczestnictwo we Mszy św., dziesiątek różańca albo post czy jakiś dobry uczynek), jego częstotliwość (np. codziennie, raz w miesiącu) ewentualnie czas trwania (np. przez rok, miesiąc).

Każdy wnosi do Dzieła intencję szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny lub za miejscowego duszpasterza), a oprócz tego stara się polecać Bogu intencję wspólną dla całego dzieła oraz intencje w jakich modlą się inni jego członkowie.
Zachęcamy do włączenia się, do grupy Dzieła Pomocy Powołaniom.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb